DEV HEDİYE FESTİVALİ'nde 2020 Porsche Panamera ve yüzlerce teknolojik hediye kazanma şansı THODEX’te!

KULLANICI SÖZLEŞMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla şirket tarafından hazırlanmıştır.

Kullanıcı sözleşmesi, AML ve KYC Politikaları kapsamında, kişisel nitelikli veri grubuna dâhil olan bilgiler talep edebiliriz. Bu talebimiz doğrultusunda elde ettiğimiz kişisel verileri ise Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunun 5. maddesinde yer alan;

·      “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,

·      “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” 

·      “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebep ve amaçlarına dayanarak işlemekteyiz. 

Söz konusu kişisel veriler; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar ya da ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Merdivenköy Mah. Nida Kule Göztepe Sitesi Bora Sok. NO:1-3 K:16 D:58 Kadıköy/İstanbul adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.

KULLANICI DESTEK BİRİMİ

Koineks Teknoloji Anonim Şirketi; kullanıcı destek birimine müracaat edenlerin paylaşmış olduğu ad-soyad, iletişim bilgisi ve ses kaydına ait kişisel verilerini;

·      İletişim kurulan kişiye doğru hitap edilebilmesi,

·      İletişim teyidi ve sayısının istatistiksel amaçla tespiti,

·      Şirketin bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,

·      Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Bu kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Merdivenköy Mah. Nida Kule Göztepe Sitesi Bora Sok. NO:1-3 K:16 D:58 Kadıköy /İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

AÇIK RIZA VE DİJİTAL İLETİŞİM İZNİ BEYANI

 

Koineks Teknoloji Anonim Şirketi (Bundan sonra "Thodex, Şirket" olarak anılacaktır.)  tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Dair Sözleşme” ve “Aydınlatma Metni” sınırları çerçevesinde; kişisel verilerinizin “Thodex” tarafından işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere işlenmesine, gereken süre zarfında saklanmasına, aktarılmasına, güncellenmesine açık rızanızın olduğunu ve bu hususta tarafınıza gerekli, sade ve anlaşılır bir bilgilendirme yapıldığını kabul etmektesiniz. Ayrıca iş bu metni, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Dair Sözleşme ve Aydınlatma Metnini okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmektesiniz. 

Yazılım ve türevi hizmetler sağlamayı öncelik edinmiş olan Şirketin içinde bulunduğu sektör, çalışma alanı, ticaret hacmi ve etkileşim içinde olduğu iş ağı göz önüne alındığında; yabancı ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerden hizmet alımı veya yabancı şirketlerle iş ortaklığı ya da uluslararası düzeyde bir projeye dahil olma gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. Dijital hizmetleri kapsayan ve global çapta müşteri kitlesi olan bir pazarda, bahsedilen tarzda işbirlikleri şirketin hem ticari istikbali hem de meşru menfaati yönünden kaçınılmaz olabilmektedir. Şirketin bu tür operasyonları dolayısıyla şirket ile aranızdaki sözleşme kapsamında vermiş olduğunuz kişisel nitelikteki verilerin yabancı ülkelere transferi durumu söz konusu olacaktır. Dolayısıyla, kişisel nitelikli veri grubuna dahil olan bilgilerinizin yabancı ülkelere aktarılması gerekli olduğu takdirde KVKK’nın 9. Maddesinde öngörülen koşullar da gözetilerek kullanıcı sözleşmesi kapsamında elde ettiğimiz kişisel nitelikteki verileriniz yabancı ülkelere aktarılabilecektir. 

Hiçbir gerekçe göstermeksizin ve dilediğiniz zaman, göndereceğiniz elektronik iletilerde belirtilen ret işlemini gerçekleştirerek ilgili ticari elektronik iletişimini durdurabileceksiniz. Ayrıca açık rızanıza dayanarak kişisel verilerinizin işlendiği hallerde ise açık rızanızı her zaman geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabileceğiniz hususlarında da bilgilendirildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz. Ticari iletişime ilişkin olarak kişisel verilerinizin işlenmesine ve verdiğiniz iletişim bilgileri ile ileride güncellediğiniz takdirde güncel iletişim bilgilerinizin “Thodex” tarafından her türlü özel-genel ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine izin ve onay vermektesiniz.Kripto para uygulaması
THODEX Mobil Uygulamaları
IOS ve Android için şimdi yayında!

THODEX mobil uygulama ile dilediğiniz an dilediğiniz yerden 7/24 işlem yapabilirsiniz!

Apple cihazınız için App Store'dan, Android için ise Google Play Store'dan hemen indirin!